onsdag

2. Resultatet

Min erfaring med klinikk Haugesund og hårtransplantasjonen deres er utelukkende negativ. Følgende av operasjonen kan, slik jeg ser det, deles inn i 2 grupper. De helt synlige og identifiserbare følgene, type arr, klasehår osv. I tillegg kommer alle de mindre synlige psykiske greiene som er et resultat av behandling, og det mislykkede resultatet.

Når det gjelder det fysiske, identifiserbare så er det flere forhold jeg er rasende over. Hårstråene er for det første blitt plassert i klaser flere steder, opptil 8 stykker har jeg identifisert. Disse står i samme hull, og gir et groteskt inntrykk av såkalt dukke-hår. Det ironiske er at under operasjonen ble jeg forespeilet at det var nettopp dette jeg ville unngå, ved å ha valgt klinikken og dens avanserte metode. Videre er hårene blitt plassert slik at de jevnt over vokser rett oppover, eller i andre retninger enn mitt naturlig hår. Hårstrå og hårklaser er også blitt plassert på rekke og rad, i tinnings-området, noe som ytterligere forverrer helhetsinttrykket.
Det er også masse arr etter operasjonen. Ikke bare er dette skjemmende, men det vanskeliggjør/umuliggjør også at nytt hår kan plasseres der. I etterkant av behandlingen begynte jeg med propecia. Det er dyrt, men er det beste alternativet jeg synes å ha. Propecian gjør at det tettes igjen med hår enkelte steder, men hvor der er arr, vokser det ikke.

Videre er det flere åpne og nakne områder i det transplanterte området. I journalen min står det t.o.m. at Klinikken hadde hår til overs, som de valgte å ikke bruke. Hvordan de kan ha kommet til den beslutningen kan jeg ikke fatte.

Jeg har vært i kontakt med klinikker med kompetanse på hårtransplantasjon. Etter å ha blitt vurdert var det en del ting jeg fikk opplyst. Det syntes som om instrumentene som Klinikk Haugesund brukte under operasjonen min var for store, det ble plassert alt for mange transplant i de enkelte hullene, transplantene var plassert for dypt, og i unaturlig vinkel. Videre var det unødvendig mye arr, både i pannen, men også arret i nakken, som kunne vært som en blyantstrek, var på størrelsen med en markerpenn strek.

Jeg ble rådet til å klage til fylkeslegen på behandlingen, men fikk ikke medhold. På tips-siden har jeg kommet med noen forslag på hvordan andre kan stille sterkere i en evt. klage-sak.

Som du skjønner er det masse jeg er misfornøyd med og jeg har vært i kontakt med Klinkk Haugesund for forklare situasjonen. Uansett hvor misfornøyd jeg er, og måtte synes å drive med ensrettet kritikk her på siden, skal det sies at Klinikken hevder å ha fulgt alle prosedyrer, og at resultatet er slik det skulle være og var forespeilet. Klinikk Haugesund er ikke misfornøyd, men mener derimot at det er bra resultat som følge av en vellykket operasjon. Jeg ble fortalt at hvis jeg ikke likte det jeg så, kunne jeg alltids gå med lue, farge håret eller style det slik at de transplanterte områdene ble dekket.

Komplikasjonene og problemene man ikke får høre om.

I nakken, hvor hudlappen med hår ble tatt fra, har jeg liten følsomhet, samtidig som arret og området rundt verker når det er kaldt ute, eller jeg har hodet i kaldt vann. Oppe på issen har jeg også begrenset følsomhet, noe som ikke var tilfellet før operasjonen.

Videre har jeg angst for intimitet, ettersom jeg frykter for at man skal oppdage arrene og transplantene.

Jeg bader ikke lenger, blir håret vått synes det veldig lett at jeg er blitt operert. Jeg kan ikke bruke badehette, for dette presser på arret i nakken slik at jeg får verk og smerter som varer ut dagen.

Jeg går ikke til frisøren, rett og slett fordi jeg ikke vil måtte forklare hva som er skjedd.

Jeg må alltid være alene på badet, og sover bare i helt mørke rom.

Jeg opplever også stirring fra forbipasserende på de (og jeg også) anser som et unaturlig og oppsiktsvekkende tilfelle av en en tragisk hår-operasjon.

1 kommentar:

Folicle sa...

Jeg la en kommentar på det andre innlegget ditt, men det er egentlig relevant ift. dette innlegget også:
Mine egne erfaringer